HOLKA

 

„Všichni něco hledáme, někam jdeme, ale spousta z nás ani neví kam. Ty víš, kam jdeš?“

.

Kniha vypráví příběh rusovlasé dívky, která se vydává na cestu, aby poznala smysl svého života a zjistila, kým je. Jméno Holka jí přisuzuje okolí, protože ona své vlastní nezná. Stejně tak nezná ani svoji minulost. Jediným vodítkem k poznání je Holce její tajuplný, kamenný talisman. Pokušení odhalit význam talismanu se však střetává s nebezpečím, když Holka zjistí, že po ní jdou Lovci. Nebezpečí je tím větší, že Lovce, nezajímá talisman, ale člověk, který mu dokáže vládnout. Jak se to ale Holka má naučit? A od koho?

Cesta sebepoznání se podobá klikatým serpentýnám. Právě ty Holce umožní poznat nejen samotu, tělesné nepohodlí a strach o vlastní život, ale i zažít spoustu dobrodružství. Během putování je Holka vystavena mnoha situacím, které ji zkouší, zda si svých cílů váží a zda je ve svých rozhodnutích pevná.

Mezi řádky příběhu se nachází myšlenky a podněty k tomu, jak se vypořádat s mnoha životními situacemi a podobně jako Holka nacházet cestu k sobě. Takové otázky jsou aktuální pro hrdiny historického fantasy románu stejně jako pro člověka žijícího v současnosti.

.

2 – kopie

.

Holka odrážela rány, uhýbala jim. Nadskakovala a skláněla se. Na protiútok nebyl prostor ani čas. Duboslav ji nutil k stále rychlejším pohybům. Dech se jí však brzy vyrovnal, její tělo bylo mladé a hbité, ruce rychlé. Duboslav se začal zadýchávat, ale přesto ještě přitvrdil.

„To není spra-,“ nadskočila podražení nohou a dokončila slovo, „-vedlivé. Zneužíváš svojí síly.“ Sehnula se a podařilo se jí vykrýt krátký úder, když se konec jeho hole vracel zpět.

„Nic néni spravedlivé! Já svojej sily nezneužívám, ale využívám. Měla by-ses-to-na-učit-taky!“ s každou slabikou vedl na Holku úder a nakonec bodl.